truyền thông-khám phá các khái niệm và tiến trình

PHIÊN BẢN THỨ HAI

BAN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI – THÁNG 3. 2022

PHẦN 1

TRUYỀN THÔNG VÀ THẦN HỌC

1. Thiên Chúa đã giao tiếp với nhân loại qua sự nhập thể của Ngôi Lời: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14)

2. Các Ngôn sứ là những người truyền đạt Kế hoạch của Thiên Chúa cho dân Ngài

3. Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, Vị Mục Tử Nhân Lành, người thông truyền kế hoạch Thiên Chúa – Các Mối Phúc

4. Thiên Chúa Ba Ngôi là hình mẫu của cộng đoàn và truyền thông chia sẻ

5. Đức Maria, Đấng Truyền Thông của Gặp Gỡ và tình huynh đệ

6. Truyền thông là một khía cạnh nội tại của việc loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu đã giao cho các môn đệ sứ mệnh truyền bá Tin Mừng: “Và Người phán cùng các ông: ‘Hãy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo ’” (Mc 16, 15-18)

7. Hội Thánh – Nhà truyền thông và Bí tích tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại

PHẦN 2

TRUYỀN THÔNG VÀ NHÂN HỌC KITÔ GIÁO

8. Truyền thông đi đôi với nhân học và thần học. Truyền thông là trung gian của các mối tương quan giữa con người với nhau. Các giá trị nhân bản, Kinh thánh và Kitô giáo tạo nên nền tảng của truyền thông với căn tính Kitô giáo.

9. Con người là những nhà truyền thông: ngôn ngữ, ký hiệu, các mối tương quan, đồ tạo tác, nghệ thuật, tôn giáo.

10. Quyền giao tiếp của con người. Sáng tạo nghệ thuật và di sản văn hóa. Truyền thông như là công nghệ và cơ quan thông tấn: dân chủ hóa truyền thông. Truyền thông và quyền con người. Truyền thông và các dân tộc và sắc tộc khác nhau. Truyền thông và sinh thái. Truyền thông là tự do. Truyền thông và gia đình. Truyền thông là tuổi trẻ.

11. Giao tiếp có nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như cá nhân, giữa các cá nhân, cộng đồng, thể chế.

PHẦN 3

CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG, SÁNG TẠO, TƯỜNG THUẬT VÀ MỸ HỌC

12. Việc tạo ra các thông điệp phụ thuộc vào sự phát triển của tài năng trong tất cả các ngành nghệ thuật. Nó cũng có nghĩa là tính sáng tạo và độc đáo và thông tin hợp pháp về bản quyền và sử dụng hợp pháp dữ liệu.

13. Con người là những người kể chuyện bởi vì họ là những hiện hữu trong hiện thực. Họ mô tả và làm phong phú bản thân thông qua các chuỗi sự kiện hàng ngày. (THÔNG ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO CHO NGÀY TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI THẾ GIỚI THỨ 54,1).

14. “Sách Thánh là một Câu chuyện của những câu chuyện. Bao nhiêu sự kiện, dân tộc và cá nhân Sách Thánh đặt ra trước mắt chúng ta! Sách Thánh cho chúng ta thấy ngay từ đầu một Thiên Chúa vừa là người sáng tạo vừa là người kể chuyện. Thật vậy, Thiên Chúa nói lời của Ngài và mọi sự ra đời (x. St 1) (THÔNG ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO CHO NGÀY TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI THẾ GIỚI THỨ 54,3).

15. Sức mạnh của truyền thông đến từ tính độc đáo và uy tín của tác giả và nguồn thông tin. Đối với Tu hội Salêdiêng, tính nguyên bản, uy tín và khả thị của mọi sự truyền thông trước hết đến từ sứ mệnh đặc sủng phục vụ những người trẻ nghèo nhất, từ sự hiện diện của các tu sỹ Salêdiêng ở những nơi truyền giáo, sự phục vụ tình nguyện, sự minh bạch trong việc giáo dục người nghèo nhất với tầm nhìn toàn diện về thế giới ngày nay.

PHẦN 4

TRUYỀN THÔNG VÀ ĐOÀN SỦNG SALÊDIÊNG

16. Đoàn sủng Salêdiêng là một hồng ân của Chúa Thánh Thần (HL.1), và là một trong những hình thức mà Thiên Chúa thông ban tình yêu của Ngài cho người nghèo. Don Bosco đã được chọn để trở thành một nhà truyền thông-giáo dục về tình yêu Thiên Chúa dành cho giới trẻ:

“Trung thành với những cam kết mà Don Bosco đã chuyển trao cho chúng ta, chúng ta là những người rao giảng Tin Mừng cho người trẻ, và hơn thế là cho người trẻ nghèo; chúng ta đặc biệt chú ý đến ơn gọi tông đồ; chúng ta là những nhà giáo dục đức tin cho các tầng lớp lao động, đặc biệt bằng các phương tiện truyền thông xã hội; chúng ta loan báo Tin Mừng cho những người chưa đón nhận. Bằng cách này, chúng ta góp phần xây dựng Giáo hội là thân thể của Đức Kitô, để nhờ chúng ta, Giáo hội có thể xuất hiện với thế giới như một ‘bí tích ơn cứu độ phổ quát’ ”(HL. 6).

17. Về mục đích này, Hiến luật Salêdiêng coi trọng thực tế rằng truyền thông là một chiều kích đoàn sủng của sứ mệnh Salêdiêng. Đối với những người Salêdiêng, truyền giáo là truyền thông; giáo dục là truyền thông.

PHẦN 5

TRUYỀN THÔNG VÀ THÁNH PHANXICÔ SALÊ

18. “Vì vậy, về mặt đời đời, có một sự truyền thông thiết yếu trong Thiên Chúa, qua đó Chúa Cha thông truyền tất cả thần tính vô hạn và không thể phân chia của Ngài cho Chúa Con trong việc sinh ra Người, và Cha và Con cùng nhau sinh ra Chúa Thánh Thần cũng truyền thông cho Ngài thần tính duy nhất; —vì vậy, sự ngọt ngào tuyệt hảo này đã được truyền đạt ra bên ngoài một cách hoàn hảo cho một thụ tạo, đến nỗi bản chất được tạo ra và thần tính, giữ lại mỗi đặc tính riêng của chúng, mặc dù hợp nhất với nhau đến mức chúng chỉ là một người ”(Thánh Phanxicô Salê, TLG 2, Ch. 4)

19. Một Thiên Chúa đam mê “truyền thông”. Ngài nói, thật tốt khi truyền thông, bởi vì bản chất chúng ta là truyền thông (S IV 312-313). Ý muốn của Thiên Chúa là “truyền bá và truyền thông những điều hoàn hảo của chính Ngài” (T VIII 4).

20 Chúa Ba Ngôi là nơi truyền thông tuyệt vời nhất. (T III 12). (T II 4). (Cha Morand Wirth đã viết cuốn sách “Thánh Phanxicô Salê và Giáo dục”, Chương 26).

PHẦN 6

TRUYỀN THÔNG, CĂN TÍNH VÀ SỨ MỆNH SALÊDIÊNG

21. Căn tính Salêdiêng trong thế giới kỹ thuật số là nền tảng. Chúng ta được kêu gọi thành lập một nhóm các tông đồ và nhà truyền giáo kỹ thuật số để có tác động ý nghĩa và phù hợp đến thế giới người trẻ ngày nay.

22 Mạng lưới, sự hiệp lực và hợp tác phải diễn ra ở tất cả các cấp để tất cả các nguồn lực của chúng ta được hoạch định, sử dụng một cách tối ưu, để chúng ta có thể trở thành một lực lượng thống nhất trong tất cả sự phục vụ của mình.

23. Việc đào tạo các Salêdiêng và giới trẻ có thể được xem xét trên khía cạnh cập nhật hai khái niệm, phương pháp luận và kỹ thuật truyền thông, để biết cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số cho việc rao giảng Tin Mừng và sứ mệnh, ứng xử trong môi trường kỹ thuật số và trở thành những tông đồ kỹ thuật số hiệu quả.

24. Tiến trình số hóa trong mỗi cộng đoàn đòi hỏi chúng ta phải ghi chép và lưu giữ quá khứ và hiện tại một cách có trách nhiệm, đồng thời chúng ta phải có tầm nhìn rõ ràng về tương lai bằng cách trang bị lại các cấu trúc và hệ thống của mình.

 PHẦN 7

TRUYỀN THÔNG VÀ CẢM THỨC HỘI THÁNH

25. Giáo hội là chuyên gia và thầy dạy của nhân loại và là sứ giả Tin Mừng

26. “Trung thành với những cam kết mà Don Bosco đã chuyển trao cho chúng ta, chúng ta là những người rao giảng Tin Mừng cho người trẻ, và hơn thế là cho người trẻ nghèo; chúng ta đặc biệt chú ý đến ơn gọi tông đồ; chúng ta là những nhà giáo dục đức tin cho các tầng lớp lao động, đặc biệt bằng các phương tiện truyền thông xã hội; chúng ta loan báo Tin Mừng cho những người chưa đón nhận. Bằng cách này, chúng ta góp phần xây dựng Giáo hội là thân thể của Đức Kitô, để nhờ chúng ta, Giáo hội có thể xuất hiện với thế giới như một ‘bí tích ơn cứu độ phổ quát’ ”(HL. 6).

PHẦN 8

 TRUYỀN THÔNG VÀ LINH ĐẠO

27. Truyền thông trong cảm thức Kitô giáo là một hành vi thần học, tức là một cách để Thiên Chúa chia sẻ và trao ban chính Ngài cho nhân loại.

28. Để trở thành một người giao tiếp tốt ngày nay cần có sự lắng nghe nội tâm, cam kết hướng tới sự khác biệt, trân trọng con người (về tính thống nhất của con người, tôn trọng quyền tự do lựa chọn, hiểu biết về những khao khát sâu sắc nhất đối với sự thống nhất, hòa bình và hiệp thông).

29. Nhận biết giá trị của lời nói và sự im lặng. “Tôi càng nói nhiều thì tôi càng cần sự im lặng để trung thành với những gì tôi đang nói” (Henri Nouwen, 1996, trang 134).

30. Người truyền thông càng có thể lắng nghe chính mình, sẽ càng lắng nghe nhu cầu của nhân loại bên trong chính mình và việc truyền thông của anh ta sẽ càng nhân văn hơn.  (Trong Tạp chí “Vida Pastoral” tháng 7 / tháng 8 năm 2020 – năm 61 – số. 334, cha André Luiz Boccato de Almeida và Paulino Francisco Galvão đã viết một bài báo có tựa đề “La mística del comunicador” (Sự thần bí của nhà truyền thông).

31. Mặc dù không dễ để thiết lập một cuộc đối thoại giữa đời sống nội tâm và thế giới kỹ thuật số, giữa linh đạo và thế giới ảo, chúng ta phải đóng góp vào cuộc đối thoại này và cho cách giải thích mới về hiện tại và tương lai của truyền thông kỹ thuật số.

PHẦN 9

 TRUYỀN THÔNG VÀ LUÂN

32. Chúng ta có thể nói về các giá trị tổng hợp hiện diện trong sứ mệnh của chúng ta, trong hệ thống dự phòng và trong linh đạo Salêdiêng của chúng ta. Những giá trị này là chứng minh thư cho truyền thông của chúng ta. Bên cạnh các giá trị được kết hợp, còn có các giá trị nhận thức, đó là giá trị sống, kinh nghiệm thực tế, chứng từ cuộc sống.

33. Luân lý truyền thông cung cấp cho chúng ta các tiêu chí để truyền thông và thúc đẩy sự liên đới giữa mọi người, các nhóm và cộng đồng.

34. Truyền thông không bao giờ là trung lập. Các hệ tư tưởng cá nhân, nhóm, doanh nghiệp và chính phủ rất quan tâm đến việc kiểm soát các cơ quan truyền thông và thông tin để quảng bá các tiêu chí của họ.

35. Nhân bản hóa thế giới giao tiếp là một phần của luân lý truyền thông. Về điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Truyền thông có khả năng xây dựng những cầu nối, cho phép gặp gỡ và hòa nhập, và do đó làm phong phú xã hội. Thật đẹp biết bao khi mọi người lựa chọn lời nói và hành động của mình một cách cẩn trọng, trong nỗ lực tránh hiểu lầm, hàn gắn những vết thương lòng và xây dựng hòa bình và hòa hợp ”(Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 50 – 24/01/2016 ).

36. Rõ ràng, truyền thông ảo là một phần của các hệ thống và hệ tư tưởng kinh tế, chính trị. Vì vậy, truyền thông luôn đòi hỏi luân lý ở cấp độ cá nhân và xã hội. Về bản chất, một khía cạnh nhân học của truyền thông là tầm nhìn tổng thể và toàn diện của giao tiếp, nơi các chiều kích ảo-thực, thực-ảo được tích hợp.

PHẦN 10

TRUYỀN THÔNG VÀ MỤC VỤ SALÊDIÊNG

37. Mục vụ Salêdiêng lấy đặc sủng Salêdiêng làm căn nguyên và nguồn mạch. Sứ mệnh giáo dục và loan báo Tin Mừng cho người trẻ, đặc biệt là những người nghèo nhất của người Salêdiêng, là hồng ân và cam kết của tất cả các thành viên Gia đình Salêdiêng. Những người trẻ là những người thụ hưởng chính của chúng ta: lý do cho sứ mệnh của chúng ta.

38. Truyền thông nhằm phục vụ đoàn sủng và sứ mệnh Salêdiêng. Do đó, truyền thông hoạt động trong sự hiệp lực và cộng tác với giới trẻ và mục vụ truyền giáo, mục vụ ơn gọi và đào luyện.

39. Do đó, sứ mệnh được chia sẻ là một khía cạnh cơ bản của phương pháp truyền thông mục vụ.

40. Truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong đối thoại và biện phân mục vụ khi đối mặt với thực tế.

41. Một cuộc nghiên cứu liên tục và sâu rộng là cần thiết để hiểu các hiện tượng con người, văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị, đạo đức và tôn giáo của mỗi xã hội mà chúng ta làm việc với các nhóm đối tượng của mình, cùng với các nhà giáo dục, các gia đình, để tìm ra một con đường đối thoại giữa Tin Mừng, hệ thống dự phòng và những thực tế mới của thế giới sức khỏe, sự cách ly xã hội và những hậu quả của nó về mặt truyền thông, đặc biệt là trong thế giới ảo.

PHẦN 11

GIAO TIẾP, HIỆN DIỆN Ở GIỮA VÀ DÕI THEO NGƯỜI TRẺ

42. Nhiệm vụ của chúng ta, trên hết trong việc đồng hành với giới trẻ, phải được đặc trưng bởi năng lực sư phạm và tinh thần sáng tạo đặc trưng của Don Bosco, nhờ đó chúng ta có thể vượt qua sự xa cách của mình trước sự nhạy cảm của các thế hệ mới, cung cấp cho các em một sự lắng nghe yêu thương và sự hiểu biết thấu cảm, gợi mở những câu hỏi lớn về mầu nhiệm cuộc sống và giúp các em tìm kiếm Chúa để gặp gỡ Ngài. (Cha Bề Trên Cả)

43. Chính xác là Tổng Tu nghị 26 đã giải quyết tất cả những điều này bằng cách suy ngẫm về phương châm của Don Bosco: “Da mihi animas, cetera tolle”. Vì vậy, với cái nhìn sâu sắc ngày nay và với sự hiểu biết về thực tế của chúng ta, tôi có thể nói rằng đối với chúng ta điều cần thiết và cấp bách là Tu hội của chúng ta phải sống, thở và tiếp tục trên con đường của mình, nỗ lực biến “Da mihi animas, cetera tolle ” thành thực tế thông qua việc loan báo Tin Mừng thay mặt cho những người trẻ của chúng ta và vì lợi ích của chúng ta. (Cha Bề Trên Cả)

44. GC28:

Điều cấp thiết là chúng ta phải dành ưu tiên tuyệt đối cho cam kết truyền giáo cho giới trẻ bằng những đề xuất có ý thức, có chủ đích và rõ ràng. Chúng ta được mời gọi để giới thiệu với họ về Chúa Giêsu và Tin Mừng cho cuộc sống của họ.

Điều cấp thiết là chúng ta phải giúp những người trẻ (và gia đình của họ) khám phá ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống của họ như là chìa khóa của hạnh phúc và ý nghĩa của sự tồn tại của họ.

Điều cấp thiết là chúng ta phải đồng hành với trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ trong quá trình giáo dục đức tin của các em, để các em có thể tự mình đón nhận con người Đức Kitô.

Điều cấp thiết là chúng ta phải là “những nhà giáo dục đích thực”, những người đồng hành với người trẻ từ kinh nghiệm cá nhân trong việc đối thoại với Thiên Chúa trong cầu nguyện và trong việc cử hành các bí tích. (GC 28)

PHẦN 12

TRUYỀN THÔNG, ĐÀO LUYỆN, HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC BẠN TRẺ VÀ NGƯỜI ĐỜI

45. Thế giới kỹ thuật số luôn đòi hỏi sự cập nhật liên tục của mọi người. Khả năng giải thích thực tế văn hóa và xã hội nơi người Salêdiêng làm việc và sử dụng công nghệ mới để đáp ứng những nhu cầu này là một phần của tính năng động của đoàn sủng Salêdiêng. Như Don Bosco đã từng nói: “Hãy bước đi với thời đại”.

46. ​​Truyền thông với người trẻ với như là những tác nhân chính đầu tiên là cách làm mục vụ Salêdiêng đặc trưng. Thu hút người trẻ để các em trở thành những người đóng vai trò then chốt và tác giả trong thế giới truyền thông và chăm sóc mục vụ Salêdiêng.

47. Như Tài liệu làm việc GC28 đã nói: thừa nhận rằng Môi trường kỹ thuật số đặc trưng cho thế giới đương đại và hiện tạo thành môi trường sống tự nhiên cho nhiều người trẻ, điều này thay đổi cách các em tiếp cận kiến ​​thức, thiết lập mối quan hệ và nhận thức thực tế. Đối với chúng ta các Salêdiêng, đó là một vùng đất truyền giáo mới. Web và mạng xã hội là một thực tế có hai mặt: nơi gặp gỡ và truyền thông. (Instrumentum Laboris GC28, số 1, trang 7)

48. Tầm quan trọng của việc đào luyện hội viên trong truyền thông các mối quan hệ công chúng đối với việc quản lý khủng hoảng.

PHẦN 13

TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG

49. Truyền thông trong một thế giới toàn cầu hóa không bao giờ có thể bỏ qua sức mạnh của truyền thông khu vực và địa phương. Mỗi cộng đồng và mỗi thị trấn có bản sắc văn hóa riêng, các giá trị lịch sử và di sản của nó. Những giá trị này thể hiện cách mọi người sống, cách họ tạo ra các mối tương quan, cách họ sử dụng các ký hiệu và ngôn ngữ, và do đó các giá trị và hành vi của chính họ xác định chính sách truyền thông của họ.

50. Truyền thông tự nó là một quá trình tương quan, là một phần của hệ thống các dấu hiệu được mã hóa được quốc tế chấp nhận và công nhận.

  51. Nghệ thuật là một ngôn ngữ phổ quát. Âm nhạc, hội họa, khiêu vũ, kiến trúc và sân khấu là những biểu hiện nội tại của truyền thông. Don Bosco đã có thể đưa nghệ thuật vào trung tâm của hệ thống giáo dục của mình. Chính ngài là một nghệ sĩ đã sử dụng nghệ thuật để giáo dục. Các công nghệ mới hiện nay đã được tích hợp vào nghệ thuật. Có thể kể đến: đài phát thanh, rạp chiếu phim, rạp hát, âm nhạc, thế giới xuất bản …

PHẦN 14

TRUYỀN THÔNG VÀ HỌC BỔNG CON NGƯỜI

52. Truyền thông có vai trò cơ bản trong những thời điểm khủng hoảng như cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện tại do Covid-19 gây ra, trong việc xây dựng các mô hình mới, trong quá trình giáo dục thế hệ mới về vai trò tích cực của họ trong gia đình, nhà trường, Giáo hội và xã hội.

 53. Cùng với mục vụ giới trẻ và ban truyền giáo, truyền thông phải mở ra sự hiệp lực và tầm nhìn hợp tác để tìm ra những sự đáp ứng sáng tạo ở cấp độ mục vụ và thể chế cho xã hội hôm nay và mai sau.

54. Trong việc lập kế hoạch truyền thông của Tu hội, điều rất quan trọng là phải có một chính sách toàn diện và thiết thực để có thể phối hợp với chính quyền trong việc giáo dục truyền thông nhằm thúc đẩy cuộc sống dựa trên các mô hình mới.

55. Tại thời điểm khủng hoảng này và chắc chắn là việc tìm kiếm các mô hình kinh tế, xã hội và giáo dục mới, đề xuất được trình bày trong Chương 5 của Laudato Si ‘cung cấp cho chúng ta, như một điểm khởi đầu, một tầm nhìn mở rộng và một số đường hướng và hành động cho sự chuyển đổi môi trường, kinh tế và xã hội.

56. Chương trình này được diễn giải theo quan điểm Salêdiêng có thể đóng góp một phần đáng kể vào truyền thông ngày nay.

1) Đối thoại về môi trường trong chính trị quốc tế;

2) Đối thoại hướng tới các chính sách mới của quốc gia và địa phương;

3) Đối thoại và minh bạch trong quá trình ra quyết định;

4) Chính trị và kinh tế trong cuộc đối thoại vì sự no đủ của con người;

5) Tôn giáo đối thoại với khoa học.

57. “Đức tin giúp một tín hữu thấy nơi người khác một anh chị em để được nâng đỡ và yêu thương. Nhờ đức tin vào Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, các thụ tạo và tất cả con người (bình đẳng với lòng thương xót của Ngài), các tín hữu được kêu gọi bày tỏ tình huynh đệ nhân loại này bằng cách bảo vệ công trình tạo dựng và toàn thể vũ trụ và nâng đỡ tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất và những khốn khổ nhất ”. (Tài liệu về Tình bằng hữu nhân loại vì hòa bình thế giới và sống cùng nhau, ĐTC Phanxicô, tháng 2, 2019).

PHẦN 15

 TRUYỀN THÔNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN MỤC VỤ

58. Phương pháp luận của truyền thông phải đối thoại với phương pháp luận của linh đạo và mục vụ. Ngày nay, phương pháp luận mục vụ đi theo con đường lắng nghe, phân định và cuộc sống như một cách đào sâu sự hiểu biết về các tiến trình mục vụ.

59. Theo nghĩa này, truyền thông không chỉ là công nghệ, thông tin và nội dung. Truyền thông là một tiến trình. Tương tác là một tiến trình. Trong khi duy trì căn tính và bản chất nhận thức luận của nó, truyền thông đối thoại và tương tác với mục vụ.

60. Tài liệu làm việc của GC28 nói rằng sự phân định trên hết là lắng nghe Thiên Chúa và lời Ngài, đối với những người trẻ và lời kêu gọi của các em, đối với kinh nghiệm của Giáo hội và Tu hội. Và cuối cùng cũng là khát vọng sâu sắc về sự tốt đẹp, viên mãn và niềm vui mà mọi người đều mang trong mình”. (Instrumentum Laboris GC28, số 2, trang 4).

61. Sự phân định trở thành một cuộc hành trình thiêng liêng và một phương pháp sư phạm để làm việc cùng nhau

62. Theo con đường này, sự phân định cung cấp một con đường có các bước rõ ràng, nhưng các quy trình vẫn nhất quán và giúp chúng ta giải thích thực tế. Sự phân định trong truyền thông giúp chúng ta thông truyền, bắt đầu từ quan điểm Tin Mừng nhưng cũng phù hợp với thực tế.

 63. Nhờ đó, “Sự phân định trở thành một công cụ mục vụ, có khả năng xác định những con đường phải đi, đề xuất những cách thức và con đường có thể sống cho người trẻ ngày nay, đồng thời đưa ra những định hướng và gợi ý thuận tiện cho sứ mệnh chưa được bàn thảo thiết lập trước nhưng là hoa trái của một con đường cho phép một người theo Thần Khí. Một con đường được cấu trúc theo cách này mời gọi chúng ta cởi mở mà không đóng kín, đặt câu hỏi và đưa ra câu hỏi mà không đề xuất câu trả lời có sẵn, đề xuất các lựa chọn thay thế và khám phá cơ hội.” (Instrumentum Laboris CG28, số 2, trang 4) .

PHẦN 16

TRUYỀN THÔNG ẢO

64. Trong thời gian gần đây, truyền thông đang thay đổi nhanh chóng: sự chuyển đổi từ truyền thông chính thức và kỹ thuật sang truyền thông tương tác; từ truyền thông cấu trúc đến truyền thông tổng hợp và hội tụ. Sự thay đổi này đặt con người vào vị trí trung tâm, với quyền thể hiện bản thân, quyền tự do, vai trò tích cực, bản sắc văn hóa, xã hội và chính trị của họ.

65. Chúng ta thực sự là một phần của ngôi làng toàn cầu. Thế giới ảo là thế giới thực. Internet mở ra cho chúng ta những hình thức tương tác mới của con người.

66. Truyền thông ảo làm thay đổi phương thức và phong cách của những người truyền thông và tham gia vào đời sống xã hội, đặc biệt là thông qua văn hóa truyền thông điển hình là Internet, thế giới kỹ thuật số và truyền thông xã hội.

PHẦN 17

TRUYỀN THÔNG THỂ CHẾ

67. Truyền thông thể chế Salêdiêng được xác định bởi các giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh giáo dục và đoàn sủng được thể hiện trong Hiến luật và Quy chế Salêdiêng.

68. Truyền thông thể chế được tổ chức trên cơ sở tất cả các quy trình, thủ tục, hoạt động tổ chức của việc sinh động và quản trị được xác định trong các hiến luật và quy chế ở cấp độ Tu hội.

69. Từ giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh của mình, nó có trách nhiệm xã hội và giáo dục đối với con người và xã hội.

70. Các lĩnh vực truyền thông khác nhau có trách nhiệm làm việc với căn tính thể chế và sự thống nhất để củng cố căn tính, cộng đoàn, cũng như uy tín và tính khả thị của mình trong xã hội.

PHẦN 18

HỆ SINH THÁI TRUYỀN THÔNG: TƯƠNG TÁC, MÔI TRƯỜNG SỐ VÀ MẠNG

71. Văn hóa của các phương tiện truyền thông đã tạo ra một truyền thông đa dạng, nghĩa là, với các công nghệ cho phép một người “thâm nhập bằng 5 giác quan” vào môi trường truyền thông, như xảy ra thông qua điện thoại thông minh. Điều này có nghĩa là thế giới Internet không phải là một phương tiện, thậm chí không phải là một sự hỗ trợ, mà là một môi trường kỹ thuật số nơi hình ảnh, văn bản, âm thanh, khả năng tương tác và tính chất tức thời của nó đều hội tụ.

72. Con người, môi trường, phương tiện, nội dung, sự tương tác trở thành một hệ sinh thái giao tiếp thực sự. Sống kết nối nghĩa là hòa mình vào một hệ sinh thái. Làm việc, nghe nhạc, xem phim, trò chuyện, mua bán, tìm kiếm bạn bè, học tập, nghiên cứu, cầu nguyện và cuối cùng, tất cả việc truyền thông đều là một phần của hệ sinh thái to lớn.

73. Hệ thống sinh thái (oikos-home) – Hệ sinh thái – thể hiện mối quan hệ tương tác của các cá nhân với môi trường, văn hóa, đồ tạo tác của họ, mối tương quan của họ với thiên nhiên, cuộc sống, con người, phương tiện truyền thông, trường học, cộng đồng. “Hệ sinh thái giao tiếp” là thứ dường như mang tính chiến lược, chứ không phải là sự can thiệp của phương truyền thông; đó là sự xuất hiện của một hệ sinh thái truyền thông đang chuyển mình thành một thứ quan trọng như hệ sinh thái xanh, môi trường “(Jesus Martin-Barbero, 1999).

74. Truyền thông như một hệ thống liên quan đến con người theo một cách không thể tách rời với ‘ngôi nhà chung’, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Laudato Si ‘. Tương tự như hệ sinh thái thống nhất, truyền thông là một hệ sinh thái thể hiện một tầm nhìn nhân văn, toàn vẹn và hợp tác.

75. Trong hệ sinh thái này, bạn có thể tìm thấy mọi người, cùng với công nghệ, internet, phương tiện truyền thông xã hội, mạng, các hệ thống truyền thông. Truyền thông hiện diện trong cuộc sống, các mối tương quan, công việc, văn hóa và nền kinh tế. Tính tương tác và tính chất tức thời của truyền thông được tìm thấy trong mạng, trong phương tiện truyền thông xã hội, trong các nền tảng giao tiếp diễn ra trong hệ sinh thái.

76. Với quan điểm hệ sinh thái này về văn hóa truyền thông, cách xây dựng thông tin thông qua tính tương tác và tính tức thời do công nghệ mới cung cấp sẽ thay đổi, cũng như kiến ​​trúc của các nền tảng mới, hoạch định và phát triển các hệ thống, giao thức, phần mềm, ứng dụng.          

PHẦN 19

NỀN TẢNG SỐ HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG

77. Một nền tảng giao tiếp thích ứng với thời đại mới cho phép tối ưu hóa các thủ tục của một tổ chức với mục đích cung cấp nhiều khả năng giao tiếp của con người hơn, tạo thuận lợi và đơn giản hóa các quy trình.

78. Với việc dễ dàng sản xuất thông tin, chúng ta có vô số thông tin đến từ rất nhiều người và nhiều nơi dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, v.v. Việc sản xuất và chia sẻ thông tin này là tích cực, nhưng cần phải đơn giản hóa cách thông tin được lưu thông. Do đó, nền tảng truyền thông và truyền thông thống nhất là nền tảng trong xã hội thông tin.

79. Việc tích hợp truyền thông thống nhất tạo điều kiện đơn giản hóa các dịch vụ truyền thông thời gian thực (trò chuyện, email, điện thoại IP, hội nghị video, dịch vụ chia sẻ, thông tin liên quan đến sự hiện diện, trong số những dịch vụ khác). Cùng với sự cập nhật của công nghệ và nền tảng, chúng ta cần cập nhật hồ sơ của những người sẽ làm việc trực tiếp trong lĩnh vực truyền thông, thay đổi cơ cấu tổ chức và sơ đồ quy trình, tổ chức lại cách thức sản xuất và truyền bá thông điệp.

80. Các Nhà xuất bản, tập san Salêdiêng, Đồ họa, trang web, ANS và các dịch vụ khác của chúng ta phải được cập nhật với các tiêu chí mới này. Việc thành lập mạng lưới và các cơ quan truyền thông trong mỗi khu vực của Tu hội sẽ mang lại nhiều năng lượng và cơ hội tham gia hơn cho các Salêdiêng, Gia đình Salêdiêng, giáo dân và người trẻ trong việc sản xuất và chia sẻ nội dung và thông tin.

81. Nền tảng kỹ thuật số tạo điều kiện thuận lợi cho các mối tương quan giữa con người với nhau, mang lại sự tương tác nhanh chóng và thiết thực giữa mọi người, giữa Văn phòng Trung ương và các Tỉnh dòng, chẳng hạn như các Ban ngành và các việc phục vụ khác. Khái niệm về nền tảng trong thời đại kỹ thuật số ngày càng phát triển và cung cấp nhiều hơn chất lượng và sự tham gia của mọi người (người dùng) vào nền tảng, có thể là viết, đọc và chia sẻ thông tin.

 82. Với kết quả này, ngày nay chúng ta nói đến nền tảng trải nghiệm kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số, với mục tiêu thúc đẩy quyền tác giả và sự tham gia nhiều hơn của mọi người vào các giá trị, đề xuất và sứ mệnh của tổ chức.

83 Việc cập nhật nền tảng kỹ thuật số luôn yêu cầu giám sát nền tảng, mức độ tham gia của mọi người, cách họ đánh giá trải nghiệm của họ trong nền tảng (DXP – Nền tảng trải nghiệm kỹ thuật số là một ví dụ). Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thêm các cách khác để đảm bảo việc đánh giá này luôn được cập nhật.

84. Tạo ra một môi trường kỹ thuật số cập nhật là điều cơ bản về khía cạnh kỹ thuật (mạng nội bộ, Ứng dụng di động, Trang web, Truyền thông xã hội) và khía cạnh tham gia, tương tác, tạo thông tin và tính khả thị.

85. Với nền tảng truyền thông kỹ thuật số, Tu hội có khả năng tạo ra một hệ thống hội nghị truyền hình chất lượng, tạo điều kiện cho việc đào tạo từ xa (các khóa học từ xa, EAD), ví dụ như các cuộc họp, tiếp thị, chia sẻ công việc và các dự án, trực tiếp từ Trung tâm cho Khu vực và các Tỉnh dòng.

PHẦN 20

TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỢC CHIA SẺ

86. Internet vạn vật (IoT) là một thực tế đang phát triển, cùng với siêu trí tuệ. Điều này có nghĩa là một sự thay đổi lớn trong văn hóa kỹ thuật số. IoT có nghĩa là kết nối thông qua không dây và cáp tạo thành một phần của các đối tượng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ cách chúng ta nghe nhạc đến cách chúng ta điều khiển chìa khóa vào nhà; cách chúng ta mua sắm và cách chúng ta kiểm soát năng lượng trong nhà. Nó có nghĩa là bất cứ thứ gì có thể chứa một con chip. Mọi thứ đều được kết nối và điều khiển từ xa. IoT đề cập đến kết nối phổ biến, truyền thông và giao dịch không ngừng.

87. Truyền thông di động, đặc biệt là thông qua điện thoại di động, ngày nay là cách mọi người nói chuyện với người khác, đọc, mua sắm, chia sẻ tin tức, nhiếp ảnh, âm nhạc, kết nối với thế giới kinh tế, văn hóa và xã hội, tham gia tức thời và tương tác vào thực tế phức tạp của hệ sinh thái truyền thông.

88. Cùng với đội ngũ các Salêdiêng và các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, điều cần thiết là phải khám phá và tích hợp sâu hơn vào công cuộc của chúng ta các khía cạnh về Trí tuệ nhân tạo, để hiểu rõ hơn về hiện tượng Hậu-sự thật, cách giao tiếp bằng hình ảnh, quản lý và truyền thông tiếp thị được áp dụng . Cập nhật, sử dụng và cởi mở với việc tích hợp các công nghệ mới trong giáo dục và theo các xu hướng mới trong công nghệ như: Hội nghị truyền hình (Công nghệ phù hợp – ST) / Robot hội nghị truyền hình – “Skype Online Voice Routes” (Beam), Thế giới ảo (Thực tế tăng cường), Giao diện máy tính não (BCI), Khoa học thần kinh.

89. Các quá trình tạo và sản xuất truyền thông qua đài phát thanh, truyền hình, báo chí, trang web và video đòi hỏi kiến ​​thức về công nghệ kỹ thuật số, chia sẻ công việc và phổ biến thông điệp qua mạng lưới.

90. Việc sử dụng các công nghệ thông tin mới, xây dựng các nền tảng truyền thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc được chia sẻ trong các mạng lưới. Điều này đòi hỏi sự thay đổi cách suy nghĩ đối với truyền thông. Khai mở tâm trí của chúng ta về một truyền thông không chỉ đòi hỏi việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, mà trên hết, là một cách tiếp cận mới, trong đó sự phân định là nền tảng để truyền thông trở thành một phương thức chuyển đổi mục vụ và làm chứng cho Tin Mừng.

PHẦN 21

QUẢN LÝ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ (DAM)

91. Tài sản kỹ thuật số là các tệp như video, ảnh, tài liệu và các phương tiện khác. Ngày nay, tài sản kỹ thuật số đang phát triển theo cấp số nhân khi việc tạo và chia sẻ nội dung kỹ thuật số tăng lên. DAM giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất mà hầu hết các tổ chức gặp phải hiện nay – sự dư thừa nội dung kỹ thuật số. Giải pháp DAM lấy nội dung này và lưu trữ tập trung cho tất cả các ban ngành và để truy cập nhanh. Với DAM, chúng ta có thể bảo mật, sắp xếp và tìm kiếm tài sản kỹ thuật số một cách dễ dàng. Nếu đây là một nỗ lực chung trên phạm vi quốc tế, nó có thể vừa hiệu quả về chi phí vừa mang lại hiệu quả nghệ thuật.

PHẦN 22

TRUYỀN THÔNG VÀ TÀI SẢN VĂN HÓA VÀ DI SẢN

92. Cần có sự quản lý khoa học và mục vụ đối với di sản lịch sử và việc sản xuất nghệ thuật của người Salêdiêng (âm nhạc, sân khấu, phim ảnh, khiêu vũ, văn học): Một Cổng thông tin Khoa học, Nghệ thuật và Văn hóa Don Bosco: nhấn mạnh đến việc biên mục, số hóa, hợp pháp hóa và tính sẵn có của tài liệu của cổng thông tin cho tham vấn, nghiên cứu của người trẻ, sinh viên, thành viên Gia đình Salêdiêng, các nhà nghiên cứu.

93. Các khu vực:

A – Giới trẻ – B – Di sản nghệ thuật – Hội họa – Kiến trúc

C – Giao tiếp bằng hình ảnh (video và ảnh) và phim

D – Di sản âm nhạc (âm thanh)

E – Di sản – Khảo cổ học

F – Di sản – Nhân chủng học và Truyền giáo học

G – Các nghiên cứu về Don Bosco

H- Sự thánh thiện của người Salêdiêng

I – Linh đạo Salêdiêng

J – Văn hóa thế giới và giới trẻ

94. Cơ sở dữ liệu Don Bosco về âm nhạc Salêdiêng được thu thập từ khắp nơi trong thế giới Salêdiêng và được cung cấp trên YouTube và các mạng khác cho việc sinh động Mục vụ Giới trẻ và Gia đình Salêdiêng.

PHẦN 23

SỐNG “BÍ TÍCH SALÊDIÊNG” CỦA SỰ HIỆN DIỆN

95. “Mỗi người Salêdiêng hãy tìm thời gian để hiện diện với người trẻ như một người bạn, một nhà giáo dục và chứng nhân cho Chúa, bất kể giữ vai trò gì trong cộng thể”.

Mặc dù thực tế có vẻ kỳ lạ khi tôi phải nhờ một người Salêdiêng tìm thời gian ở bên những người trẻ, nhưng tôi cho rằng điều đó là vô cùng cần thiết.

  • Thúc đẩy sự hiện diện hữu hiệu và gây thiện cảm giữa và với giới trẻ, trong sự hiệp thông của cuộc sống và hành động. Và để nâng cao và khởi động lại kinh nghiệm tốt đẹp và vai trò được đổi mới của người hộ trực, không chỉ cho các thầy tập vụ mà cho toàn bộ cuộc sống của người Salêdiêng Don Bosco.
  • Đảm bảo phong thái của khung cảnh nguyện xá ở mỗi nơi hiện diện: không khí thân thuộc, chào đón và chấp nhận, linh đạo và chiều kích của niềm vui sâu xa.
  • Đồng hành với sự năng động mà người trẻ có bằng cách thúc đẩy vai trò tích cực và khả năng lãnh đạo của họ trong mọi nhà và trong sứ mệnh Salêdiêng được thực hiện ở đó.
  • Đảm bảo sự hiện diện của những người đào luyện trong các cộng đoàn đào luyện nơi tinh thần Salêdiêng được truyền đạt trước hết thông qua gương sáng: ở giữa các hội viên trẻ, hết sức giúp đỡ họ chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo bản thân.
  • Mời Ban Truyền thông Xã hội tham gia vào ở các cấp khác nhau, trong việc cung cấp các nguồn lực và những sự khuyến khích cho một quá trình liên tục xác minh, cập nhật, tiếp thu văn hóa của sứ mệnh Salêdiêng trong môi trường kỹ thuật số nơi những người trẻ sống, đưa các trường đại học của chúng ta vào trong một mạng lưới với các trung tâm và cơ quan khác theo dõi chặt chẽ hơn và nghiên cứu những chuyển đổi mà thế giới kỹ thuật số đang mang lại giữa các thế hệ mới.

PHẦN 24

LẬP KẾ HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

95. Việc lập kế hoạch của chúng ta phải tính đến:

  • mục tiêu của GC28 với ba chủ đề: Ưu tiên của sứ mệnh Salêdiêng trong giới trẻ ngày nay; Hồ sơ của người Salêdiêng cho giới trẻ ngày nay; Cùng với giáo dân trong sứ mạng và đào luyện
  • các mục tiêu và đề xuất của Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn – Chương trình cho giai đoạn sáu năm này.
  • hành trình lịch sử của Tu hội liên quan đến truyền thông, thực trạng của sự thay đổi đang diễn ra trong thế giới ngày nay với cuộc khủng hoảng của Covid-19 và những thách đố về giáo dục và văn hóa của thế giới giới trẻ trong văn hóa truyền thông.

PHẦN 25

ĐỨC MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU, NGƯỜI NỮ TRUYỀN THÔNG

96. Mẫu gương truyền thông Tin Mừng

– Sự truyền tin, cuộc viếng thăm bà Elisabeth, đám cưới Cana, Đức Maria gần Thánh giá, Đức Maria làm chứng cho sự Phục sinh, Đức Maria tại Phòng tiệc ly

Chuyển ngữ: Đỗ Dũng, SDB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *